Наш тим

МЕНАЏМЕНТ

General Manager

Управник

HR

Званични менаџер

Production Manager

Руководилац производње

Products Manager

Менаџер производа

Purchase Manager

Менаџер куповине

Sales Manager

Менаџер продаје